[ 8. Oktober 2018 ]

DEGEM News – TREBEL – Clemens von Reusner

Von: Clemens von Reusner
Datum: Mon, 8 Oct 2018
Betreff: TREBEL: Clemens von Reusner


Künstlerische Werkstätten Trebel
Akusmatisches Konzert #4
13.10.2017, 20:00

compositions by:

Herbert Brün (D)
Rainer Bürck (D)
Elsa Justel (AR)
György Ligeti (H)
James K. Randall (USA)
Clemens von Reusner (D)
Fred Szymanski (USA)

http://www.ernstvonhopffgarten.de/

http://www.cvr-net.de