[ 5. November 2016 ]

TOKYO – NWEAMO Tokyo – Sibylle Pomorin – Info

Von: Sibylle Pomorin
Datum: Wed, 2 Nov 2016
Betreff: NWEAMO Tokyo – Sibylle Pomorin – Info

Samstag 12. und Sonntag 13. November 2016

N W E A M O F E S T I V A L 2 0 1 6 – T O K Y O

Sibylle Pomorin – Zephyr, elektroakustische Komposition (2011, 10:40, 2-Kanal)

Listening booth (after the live show)
Japanese Society for Sonic Arts (JSSA)

http://www.nweamo.org